Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie). Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Regulamin

REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO ING BANKU ŚLĄSKIEGO

1. Forum Dyskusyjne ING Banku Śląskiego udostępniane jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej ,,Regulaminem”, przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP 634-013-54-75
2. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Forum Dyskusyjne ING Banku Śląskiego - zwanej dalej ,,Forum”, polegającej na umożliwieniu użytkownikom, zwanym dalej „Użytkownikami”, bezpłatnego uczestniczenia w Forum w celu wymiany informacji, komentarzy, opinii i wypowiedzi na tematy obejmujące stworzone przez Bank działy tematyczne. Forum nie służy porównywaniu oferty Banków do produktów konkurencji.
3. Dostęp do usługi posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Bank warunkuje możliwość zamieszczania wpisów na Forum od dokonania przez Użytkowników uprzedniej rejestracji i zalogowania.
4. Użytkownikiem jest każda zarejestrowana przez administratora osoba fizyczna.
5. Rejestracja użytkowników odbywa się na oznaczonej stronie internetowej forum. Podczas rejestracji wymagane jest podanie: nazwy użytkownika, adresu e-mail, oraz hasła za pomocą którego użytkownik będzie się logował na forum. W przypadku klientów ING Banku Śląskiego nazwa użytkownika nie może być identyfikatorem używanym przez klienta w kontaktach z Bankiem. Użytkownik by móc korzystać z forum musi zaakceptować regulamin forum dyskusyjnego.
6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzenia i utrzymania Forum.
7. Dane konieczne do rejestracji użytkowników będą administrowane przez ING Bank Śląski w Katowicach, 40-086 ul. Sokolska 34.(zwany dalej Bankiem) Dane będą przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem forum i jego obsługą techniczną, a ponadto w celach archiwalnych zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Bank przetwarza dane w celu przesyłania przez Bank informacji marketingowych. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, i przysługuje mu prawo wglądu do treści danych i ich poprawiania.
8. Rejestr użytkowników prowadzi administrator.
9. Komentarze, opinie i wypowiedzi Użytkowników są publikowane wyłącznie na ich własną odpowiedzialność. Bank nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Forum.
10. Na Forum zabrania się zamieszczania wypowiedzi sprzecznych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami obyczajowymi, moralnymi i społecznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W szczególności zabrania się umieszczania komentarzy, które
a) zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim);
b) przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
c) łamią inne postanowienia obowiązującego prawa;
d) wzywają do łamania prawa;
e) są bezpośrednimi atakami na innych Użytkowników;
f) zawierają linki do prywatnych stron WWW;
g) zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
h) służą agitacji politycznej, religijnej lub innej;
i) nie mają nic wspólnego z tematyką Forum lub podforum;
j) są kopią uprzednio zamieszczonego komentarza (opublikowanego w tym samym, czy też innym dziale);
k) naruszają lub zagrażają chronionym prawem dobrom osobistym osób trzecich (art.23 k.c.)
l) naruszają powszechnie przyjęte normy moralne i etyczne;
m) zawierają informacje nieprawdziwe.
n) naruszają prawa autorskie i zawierają odnośniki do stron z nielegalnym oprogramowaniem
11. Zabronione jest używanie Forum w sposób utrudniający korzystanie z niego przez pozostałych Użytkowników, powodujący zakłócenia w jego działaniu oraz/lub niezgodny z ogólnymi zasadami netykiety.
12. Zabronione jest zamieszczania pod swoim nazwiskiem wypowiedzi i publikacji osób trzecich oraz podszywanie się pod inne osoby
13. Zabronione jest zamieszczanie na Forum bez zgody Banku przekazów reklamowych lub treści zmierzających do promowania usług lub towarów. Zabrania się umieszczania linków do stron konkurencji a także promowania produktów nie znajdujących się w ofercie Banku.
14. Wobec użytkowników, których wypowiedzi na Forum naruszają dobra osobiste Banku, innych Użytkowników oraz osób trzecich, a w szczególności działają na szkodę ich wizerunku, na podstawie art. 23 kodeksu cywilnego i nast. mogą być wysuwane roszczenia o zaprzestanie tych naruszeń, usunięcie ich skutków, o zadośćuczynienie i naprawienie szkody
15. Sprawcy zniesławienia, którego dopuszczą się na Forum, na podstawie art. 212 par. 2 k.k. mogą być ścigani z oskarżenia prywatnego i podlegać karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch
16. Forum jest moderowane, a treści naruszające niniejszy Regulamin mogą być usuwane bez podania przyczyny.
17. Bank zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Forum użytkownikowi łamiącemu postanowienia niniejszego Regulaminu.
18. Postanowienia punktów 4, 5 i 7 Regulaminu stosuje się także do treści Prywatnych Wiadomości (PM) wysyłanych przez Użytkowników.
19. Forum nie jest kanałem reklamacyjnym Banku. Bank nie ma obowiązku rozpatrywać wypowiedzi mających na celu reklamację produktów i usług Banku. Zamieszczenie na Forum wypowiedzi o charakterze reklamacyjnym nie będzie uznawane za rozpoczęcie procesu reklamacyjnego.
20. Bank dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
21. Bank zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Forum bez podawania przyczyn takiego działania.
22. Bank nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych Użytkowników innym osobom i instytucjom, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
23. Użytkownicy poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach Forum wyrażają zgodę na publikowanie tych treści przez Bank.
24. Bank zastrzega sobie prawo do udzielania odpowiedzi na pytania Użytkowników oraz aktywowania nowych Użytkowników tylko w dni powszednie w godzinach od 9 do 17.
25. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.